fbpx

QUY TRÌNH GIAO DỊCH

Quy trình giao dịch tại website HKUK như sau:

  • Bước 1: Khách hàng đặt hàng (ấn nút Mua hàng);
  • Bước 2: Khách hàng ghi chú thông tin người mua cho đơn hàng;
  • Bước 3: Nhân viên HKUK xác nhận thông tin khách hàng;
  • Bước 4: Nhân viên HKUK giao hàng;
  • Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán;